Šahovski savez Vojvodine

08.04.2010.

UPUTSTVO  ZA  SUDIJE  svih  LIGA

 

Pošto se ekipe žale da im se delegiraju nespremne sudije na mečeve,  ovim putem ćemo saopštiti neke postupke koje sudija treba da preduzme tokom meča, a koji nisu striktno navedeni u pravilima igre ili propozicijama takmičenja.

SASTAV TIMA kapiteni moraju da predaju sudiji pre početka meča i to isključivo PISMENO, zajedno sa knjižicama i spiskom. Svaki igrač MORA da ima takmičarsku knjižicu sa upisanim datumom rodjenja (mesec dan i godina)  Kapiten je dužan da datume rodjenja igrača upiše u knjižice pre predavanja sastava sudiji. Ukoliko kapiten odbije da upiše datume rodjenja igrača u knjižice tada sudija ne sme dozvoliti da igrači sa nepotpunim knjižicama započnu igru.Ako u roku 60 minuta od zakazanog početka meča kapiten ne dovede knjižice u ispravno stanje, ti igrači gube partiju konmtumacijom.

Sastav tima se daje prema nahodjenju kapitena ekipe bez obzira na kategorije i rejting

Kad primi oba sastava, sudija u vreme za početak meča mora da pročita ko s kim igra i na kojoj tabli, a najbolje je da ide od prvog do osmog stola i čita parove. Kad igrači sednu i počnu partije, sudija TREBA DA PROVERI da li su igrači ispravno seli, tj. da uporedi predat sastav ekipe sa stvarnim. Ako nisu, a već igraju, mora kontumacirati igrače koji nisu seli za tablu na kojoj su zapisani u sastavu ekipe. Sastave ekipa koje je dobio od kapitena sudija ČUVA do kraja meča. Sudija proverava da li igrači imaju overene registracije za tu godinu i da li slike odgovaraju igračima čije su. Bez ispravne takmičarske knjižice igrač ne može igrati. Sudija je obavezan da sve primedbe zapiše na poleđinu zapisnika. Toleriše se kašnjenje igrača na partiju s tim što se onom ko kasni, vreme kašnjenja uračunava u vreme potrošeno za  razmišljanje. Kašnjenje na partiju se toleriše najviše 59 minuta i 59 sekundi od vremena ZAKAZANOG za početak meča.

U ZAPISNIK SA MEČA upisuje se PUNO IME I PREZIME igrača. Za  sve mečeve u zapisnik je OBAVEZNO UPISATI I DATUME RODJENJA IGRAČA. Ako se igra sa običnim satovima u vreme zakazano za početak, sudija će uključiti satove svim igračima sa belim figurama. Ako je prisutna samo jedna ekipa sa predatim sastavom (najmanje polovina igrača), njeni igrači sa belim figurama će odigrati potez i vreme će ići ekipi koja nije prisutna ili nema dovoljno igrača.Moguće je i da prisutni igrač upiše svoj prvi potez u formular i isti stavi ispod table da se ne vidi i uključi sat protivniku. Kad se i druga ekipa kompletira i preda sastav, može početi igru sa vremenom koje je na satu.

Vreme na satu se namešta na 4 sata /ako se igra tempo 2 sata 40 poteza + 30 min/tako da je prva kontrola u 6 sati. Ako se igra tempo 30 poteza za 90 min + 30 min onda se sat namešta na 4,30 sati pa je prva kontrola opet u 6 sati.
Ukoliko se desi da u prvom delu partije,/ kada igrač ima 2 sata, za prvih 40 poteza ili 30 poteza za 90 min/  nekome padne zastavica, a nije izvukao dovoljno poteza, tada SUDIJA MORA DA OBJAVI PAD ZASTAVICE.      Ako nekom igraču padne zastavica u drugom delu igre, za koji im je dodeljeno 30 minuta do kraja partije i igra se po pravilima za ubrzani završetak,  SUDIJA MORA DA SIGNALIZIRA PAD ZASTAVICE.

Kada nekom od igrača prodje prvi period vremena i PADNE ZASTAVICA, a izvukao je dovoljno poteza, sudija OBOJICI igrača DODAJE PO POLA SATA na časovniku. Tih pola sata se dodaje tako što se skazaljka pomeri NAPRED za trideset minuta obojici i onda je sledeća kontrola u 7 sati, a sudija može po satu da vidi kojim igračima je već pomerio sat, a kojima nije.

Sudija treba svakog sata da proverava da li časovnici igrača rade ispravno, tako što će sabrati proteklo vreme na satovima igrača i uporediti sa redovnim vremenom koje je prošlo.

Ako se igra sa digitalnim satovima, u zakazano vreme za početak meča sudija uključuje satove i ne pokreće sat belom tako što će na satu crnog pritisnuti taster već poluga treba da bude u gornjem položaju kod belog i beli treba da odigra potez i pritisne sat.  Ostalo izvršava sat a sudija treba da kontroliše da li je sat dobro namešten. Ako beli kasni, početno vreme na satu mu se umanjuje za vreme koje je kasnio. Šire objašnjenje postoji u priručniku za sudije.

PISANJE poteza je obavezno tokom cele partije, u oba perioda, osim kada igrač ima manje od 5 minuta za razmišljanje za odredjeni period igre.

Prilikom bilo kakve REKLAMACIJE od strane igrača, sudija treba da proveri  da li je taj igrač na potezu  što znači da igrač koji reklamira MORA biti na potezu
Tek ako je to tako, onda pristupa rešavanju reklamacije.

Za svaki NEMOGUĆ POTEZ koji jedan igrač odigra, sudija će njegovom protivniku dodati 2 minuta na satu, a prekršilac dobija opomenu. Kada jedan igrač treći put odigra nemoguć potez sudija kontumacira istog igrača.

Ovo se razlikuje od pravila kada igrač ulaže NEPRAVILNU REKLAMACIJU (npr. reklamira remi a nije remi). Tada će sudija dodati protivniku 3 minuta na satu i partija se nastavlja.

Partija koja je igrana, a sudija je nekoga tokom partije kontumacirao (ovo važi i kada jedan od igrača izgubi partiju jer mu se za vreme partije oglasio mobilni telefon), označava se sa normalnih 1:0 ili 0:1. - rezultat bez zvezdice.
Partije koje nisu igrane upisuju se u zapisnik rezultatom 1:0* ili 0:1* ili 0:0* - rezultat sa zvezdicom.

Po članu 10.2  igrač ima pravo da zahteva remi kad mu je preostalo manje od dva minuta za razmišljanje na satu. Onda kad je na potezu, /može da zaustavi sat a ne mora/ on zove sudiju. Ako reklamator nije na potezu, reklamacija se odbija, sudija ne rešava po reklamaciji i to saopštava reklamatoru i dodaje protivniku reklamatora 2 minuta. Ako je ispravno reklamirano sudija prvo pita po kom osnovu se zahteva remi, i to proverava. Sudija može proglasiti remi, ako je pozicija totalni remi (na primer top protiv topa, dama protiv dame i slično), ili ako se uveri da protivnik reklamatora ne čini napor da dobije partiju ili da nije moguće dobiti partiju normalnim sredstvima a ako ima mnogo figura, treba da odbije reklamaciju ili eventualno odloži odluku.Ako sudija odloži odluku treba da prisustvuje daljoj igri i da se uveri da li  reklamatorov protivnik pokušava da dobije partiju. U ovom slučaju sudija može i posle pada jedne od zastavica da proglasi konačan rezultat –remi ili pobedu . Poziciju top i pešak protiv topa ne proglašavati za remi dok se sudija ne uveri da slabija strana ume da održi remi ili se protivnici slože na remi .Ako sudija odloži odluku i igrači igraju dalje smatra se da  je reklamatoru odbijen remi od strane protivnika i sve naknadne greške oba igrača idu na njihov teret Za šire objašnjenje vidi član 10.2 u pravilima.
Prilikom sudjenja, sudija kod sebe MORA DA IMA važeća FIDE pravila šaha.


Sudija je dužan da najkasnije u ponedeljak pre podne  Voditelju lige dostavi zapisnik sa meča.
Izuzetno, ako je sprečen, onda mora da javi rezultat meča telefonom ili lično i da izdiktira pojedinačne rezultate (zbog objavljivanja na internetu), a da najkasnije sutradan (u utorak) dostavi ili pošalje zapisnik.